Når samler Landsforeningen for CAH inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

    • Du har meldt deg inn i vår forening.
    • Du besøker vår hjemmeside www.cah.no
    • Du har meldt deg på et arrangement
    • Du har sendt oss en henvendelse
    • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven

Alle data blir lagret i Styreweb, Styreweb blir driftet av StyreWeb – Effektus AS, som foreningen har en databehandleravtale med. Datene ligger lagret på server lokalisert i Norge.

 

Hvilke data samler vi inn?

Registreringsskjema

For å kunne registrer deg som medlem i vår forening trenger vi informasjon om navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsdato. Denne informasjonen blir brukt til å sende ut faktura enten på epost, brevpost eller Vipps.

Når du melder deg inn får du også spørsmål om diagnose og kjønn, denne informasjonen blir brukt av foreningen til å kunne lage tilpassede kurs og møter.

Om dere tegner et familiemedlemskap er det også mulig å legge inn informasjon om øvrige familiemedlemmer, denne informasjonen blir brukt når foreningen søker om statlig støtte da hver person i familien vil telle som et medlem.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av denne informasjonen i tilknytning til innmelding i foreningen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, altså samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å kontakte oss. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

 

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies)

Nettsiden bruker ikke informasjonskapsler fra tredjeparter.

 

Påmelding arrangement

Noen ganger er det mulig å melde seg på arrangementer på CAH.no.

Ved påmelding til et arrangement vil vi be om opplysninger slik som navn og kontaktinformasjon. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementer. Opplysningene lagres til arrangementet er avsluttet.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle henholdsvis arrangementer på en god måte.

 

Henvendelser

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendige for vår daglige oppgaveløsing. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn ett år. 
Vi ber om at særlige kategorier personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post. 
Les mer om kryptering

Behandlingsgrunnlaget vårt for behandling av personopplysninger i e-poster er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet, jf. personvernforordningen artikkel 57 og 58 og forvaltningsloven § 17. Dersom din krypterte henvendelse inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav g, jf. artikkel 57 og 58 og forvaltningsloven § 17.

 

Andre behandlinger av personopplysninger

Abonnere på nyhetsbrev

Landsforeningen for CAH sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. Nyhetsbrevet kan inneholde veiledning, nyhetssaker, forslag til kurs og seminarer

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev. Når du melder deg på nyhetsbrevet, samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, altså samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

 

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til leder@cah.no eller brev til:

Landsforeningen for CAH

C/O Ellen Irene Klepaker
Haralds gate 2B
3256 Larvik

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte vår styreleder for å søke råd og veiledning.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle klagen.