Vi er en liten forening, men vi ønsker å kunne bidra til et nettverk for personer som har CAH eller er pårørende til personer med CAH. Vi vet at det er mange spørsmål som dukker opp når man selv eller ens barn får denne diagnosen og de fleste spørsmål dukker ikke opp når man sitter på legekontoret. 

Foreningen ønsker med jevne mellomrom å invitere til medlemsmøter på nett, og også noen samlinger der vi møtes ansikt til ansikt.