Congenital Adrenal Hyperplasi (forkortet CAH) er en arvelig recessiv sykdom som regnes som en sjelden diagnose. Det er vanlig å dele CAH inn i 2 kategorier. 

"Klassisk CAH" og "Ikke klassisk CAH". Her kan du lese litt mer om begge typer, deres forskjeller og likheter. 

 

Senter For Sjeldne Diagnoser har CAH under sin paraply og på deres hjemmesider kan man finne gode råd, oppdatert forskning og veiledere til bla. bruk i skole og barnehage.

Les om CAH hos Senter for Sjeldne diagnoser