Hei alle sammen. 

Vi har i 2023 fått ny vind i seilene og vi håper at dette fører til økt aktivitet i Landsforeningen for CAH. Våre nettsider vil fremdeles være basert på linker til bla. Senter for sjeldne diagnoser og NKSD. Dette fordi vi i styret ønsker i første omgang å jobbe for medlemsaktiviteter. Det er også viktig for oss at informasjon som gis om CAH, forskning og rettigheter er så oppdatert som mulig, og derfor anbefaler vi å bruke Senter for sjeldne diagnoser sine nettsider og ressurspersoner.